Lents oftàlmiques

Escollim les millors lents oftàlmiques per poder oferir la millor qualitat per a les nostres ulleres i per a les necessitats visuals dels nostres clients.

Nous tractaments més antirreflectants, lents més primes, més estètiques i més duradores.

Nous tractaments per a la protecció de la màcula enfront la fototoxicitat de la llum led.